Charakteristika školy

Naše školka se nachází ve Velké Hleďsebi, v blízkosti lázeňského města, v podhůří Krušných hor, v prostředí velmi příznivém pro komplexní zdravý vývoj dětí.
Původní budova MŠ byla postavena v roce 1976 v klidném prostředí malé obce, v témže roce byl zahájen provoz.

V 80 letech byl přistaven pavilon jeslí, který v 90letech začal sloužit jako třída pro nejmladší děti.
MŠ disponuje dvěma třídami s kapacitou 56 dětí ( 28 dětí v jedné třídě ), provozním zázemím, vlastní kuchyní a dvěma prostornými zahradami, které jsou vybaveny herními prvky odpovídajícími bezpečnostním a hygienickým normám a potřebám dětí. Zahrady využíváme celoročně. Svahovitý terén v jedné z našich zahrad nám umožňuje provádět zimní sport - jízdu na plastových lopatách.
Přímo z oken tříd mohou děti pozorovat různé druhy ptáků i měnící se stromy.
Obě budovy mateřské školy spojuje chodba, která umožňuje personálu i dětem snadnější přechod z jedné budovy do druhé.
Při procházkách obcí mohou děti zkoumat plodiny, rostliny a ovocné stromy v okolních zahradách a pozorovat domácí zvířata na dvorcích i lidské úsilí, které je k tomu zapotřebí.
V naší obci jsou také soukromníci a my můžeme s dětmi rozpoznávat jejich piktogramy na cedulích, některé z nich vidět při práci.
V dostupné blízkosti se nachází potok, rybník, pole, louka, park i les, kde jsou děti v přímém kontaktu s přírodou. Můžeme tak přirozeně sledovat proměnu přírody během ročních období a všechno živé, co příroda nabízí.
V naší školce se nesetkáváme s anonymitou velkých měst, děti i rodiče se více znají, v prostředí školky se setkávají s kamarády bydlícími v okolí.


Charakteristika tříd

1. třída

1. třída je samostatná budova, která má kapacitu 28 dětí. Je určena pro děti od 2,5 - 5 let. Budova má samostatný vchod, vstupní halu s informační tabulí pro rodiče, místnost pro uložení sezóních hraček, technickou místnost, šatnu dětí, šatnu personálu s hygienickým zázemím, úklidovou místnost. Třída je světlá, vybavená novým nábytkem splňujícím evropské normy a odpovídajícím věku dětí, ekologickým linem a kobercem. Je zde dostatek vhodných hraček a didaktických pomůcek, které se v průběhu školního roku doplňují. Ve třídě se děti také stravují. Spojovací chodbou je přiváženo jídlo z vlastní kuchyně personální pracovnicí, která také zajišťuje jeho výdej, úklid třídy a jejích prostor. K 1. třídě patří oddělená ložnice s lehátky pro odpolední odpočinek dětí. Ložnice je také využívána jako cvičební místnost ( jsou zde připevněny žebřiny ) a nachází se zde i hudební koutek, kde je umístěn klavír. Hygienické zázemí je uzpůsobeno tak, že slouží i nejmladším dětem. Přímo u třídy je sklad didaktických, pracovních a hygienických pomůcek. Využíván je i herní koutek, k dispozici zde děti mají plastovou skluzavku, konstruktivní stavebnice a jiné drobné hračky uložené v barevných výsuvných kontejnerech - vše je umístěné tak, aby si děti mohly hračky samostatně půjčovat. Ve třídě se u dětí střídají dvě učitelky. Děti vedou k samostatnosti při sebeobsluze a při všech dalších činnostech.

2. třída

2. třída je samostatná budova propojená s 1. třídou spojovací chodbou. Má vlastní vchod se vstupním prostorem, kde jsou k dispozici aktuální informace pro rodiče, kancelář ředitelky MŠ, samostatnou šatnou pro děti. Kapacita ve třídě je 28 dětí. Jsou zde 4 - 6 leté děti a s odkladem školní docházky. Třída je prostorná, světlá, dobře vybavená. Na podlaze je ekologické linoleum a koberec. Děti mají k dispozici hygienické zázemí s pákovými bateriemi a stěnou oddělenými záchody. Vedle třídy je místnost, sloužící k uložení pomůcek pro učitelky. Třída slouží nejen k hrám, hudebním, tělovýchovným chvilkám, ale také k odpočinku a klidovému režimu. K dispozici jsou dětem nové odlehčené matrace splňující hygienické i zdravotní normy. Matrace i lůžkoviny mají děti uloženy v pojízdných označených úložných boxech. Děti se vedou k samostatnosti při všech činnostech, důraz je kladen na sebeobsluhu. Vedle 2. třídy se vaří v kuchyni pro obě oddělení. Celodenní výdej stravy zajišťuje kuchařka výdejním okénkem. V této třídě se střídá učitelka a ředitelka MŠ. V provozní části budovy je zahradní umývárna se sociálním zařízením a s prostory pro uložení sezónních hraček, šatna pro personál, prádelna s hygienickým zázemím pro pesonál, žehlírna, sklady potravin, sklad nářadí, kancelář vedoucí ŠJ a ekonomky školy.