Projekty


 • Ekoabeceda - Recyklohraní

  aneb Ukliďme si svět

  • recyklační projekt, jehož cílem je prohloubit u dětí znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů
 • Malá technická univerzita

  • cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti, poznání světa kolem sebe a vzbudit zájem dětí o technické obory
 • cvičíme se zvířátky

  se sokolem do života

  • projekt pro rozvoj pohybu dětí
  • aneb svět nekončí za vrátky