ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

STORYTELLING CANVAS - VYPRÁVĚCÍ PLÁTNO

V našem novém projektu pro letošní rok se budeme zabývat uměním. Obrazy, zpěvem, vyjádřením pohybem apod. Pro podzim jsme vybrali jako námět obraz od Georgia O’Kefee z roku 1924 - Podzimní listí. Zkusíme obraz vyjádřit různými technikami. 

V říjnu jsme se zúčastnili Evropského týdne programování CODEWEEK 2021, kdy s dětmi děláme aktivity potřebné k rozvíjení digitální gramotnosti. S dětmi jsme vybarvovali kódované obrázky. Za tuto aktivitu jsme získali certifikát. Podzimní výzdobu třídy jsme si vylepšili vitrážovými obrázky s podzimními náměty. 

 

Školní rok 2019/2020

travelling robot - cestování robota

Na fotografii je naše pohádkaInteraktivní mapaInteraktivní mapa

Projekt, který rozvíjí u dětí hravou formou základy pro digitální gramotnost, manipulaci s IT technologiemi. Projektu se účastní 13 kolegů ze 6 zemí Evropy - Polsko, Portugalsko, Turecko, Malta, Itálie a my za Českou republiku. Cílem projektu je cestování malého robota OZOBOTA, který reaguje změnou barvy a pohybu podle nakreslených čar a barevných kódů na papíře. S ostatními kamarády pro něj máme nachystané úkoly, představíme mu okolí naší školky, děti si zkusí nakreslit čáry s kódy (program), zahrajeme si s ním pohádku "O Koblížkovi", kterou nasdílíme dětem do ostatních zemí. Naučíme se několik nových výrazů z jazyků ostatních zemí.

Na fotografii je naše pohádka:

 

A zde odkaz na prezentaci, jak jsme pohádku tvořili: https://youtu.be/wCTz5CXSo8c


Seznamujeme ostatní i s místem, kde žijeme a co je u nás zajímavého. Tak jsme vytvořili společně interaktivní mapu naší obce pro robota.


Video o tvoření mapy: https://youtu.be/y54P4Ws88as

 

Na projektu jsme spolupracovali od loňského školního roku. Byl hlavně zaměřený na rozvíjení digitálních kompetencí u dětí. Během návštěvy Ozobota u nás (posílali jsme ho po Evropě v balíčku) jsme se učili kódovat, programovat pomocí barevných kódů kreslených fixem, zkoušeli jsme pixelové obrázky, učili se pomocí telefonu a tabletů číst QR kódy, měli jsme i besedu o počítačích ( jak počítač vypadá, z čeho se skládá, jak se jmenují komponenty, hráli jsme různé on line hry na tabletech a multiboardu, zapojili i vlastní fantazii při kreslení, tvoření map a obrázků. Pro malého robota jsme ze stavebnic stavěli různé druhy domečků, kde by se mu po čas návštěvy mohlo líbit. Několikrát jsme se spojili s dětmi z různých školek v Evropě a poznávali i další evropské jazyky, nejen angličtinu. Zapojili jsme se s partnery do CODEWEEK, evropský týden programování a do společné soutěže nakreslených námětů na logo projektu. 

Video k projektu:  https://youtu.be/79hKwzqhU8M

Fotografie z projektu Travelling Robot

dráhy pro Oziho Na vycházce s Ozimlogoplakát Beseda o počítačích a hry s obrázky Domečky pro Oziho

školní rok 2018/2019

nové projekty eTwinning

Science bees work for nature - O životě včel

Na jaře jsme dostali pozvání od paní učitelky z Turecka, se kterou jsme spolupracovali na loňském vědeckém projektu, abychom se s dětmi zapojili do zajímavého projektu, který děti seznamuje se životem včel. Cílem projektu je odstranit u dětí prvotní strach ze včel, zjistit všemi možnými aktivitami, že jsou pro naší přírodu velmi důležité a pro nás prospěšné.
Zkusili jsme si vytvořit model včelí plástve se zárodky nových včel, vytvořit si včelky z papíru. Také jsme pozvali na návštěvu na besedu včelaře pana Bielika, který našim dětem přinesl sebou celý úl i s rámečky a předvedl jim vše, co je k chovu včel potřebné. Děti si mohly osahat a ovonět plástev. Chystáme si vyměnit medové recepty s ostatními kamarády z dalších zapojených zemí.

 

Z besedy si můžete fotografie prohlédnout na odkazu: Beseda s včelařem

pečeme perník

Do našeho projektu a eTwinningu se zapojila i paní ředitelka Charvátová a upekla s dětmi medový perník.

Movement is life - pohyb je život

 

 

Je velmi aktivním projektem. Máme rádi pohyb a dětem velice prospívá v celkovém zdravém vývoji a odráží se v rozvoji všech potřebných oblastí školní připravenosti. Využíváme všech možností k pohybu. Bylo pro nás tedy snadnou výzvou na kontaktním semináři ve Slovinsku najít stejně založené partnery. Spolupracujeme s polskou a slovinskou školkou. Cílem projektu, je zkusit najít podle hádanek a nápověd sportovce z dané země partnerů, spojit se s partnery přes Skype, vyměnit si několik zajímavých pohybových her, ze kterých vytvoříme sborník her. Chceme vymyslet jak by se naše sdílené hry daly obměnit podle fantazie dětí.
Závěrem našeho projektu je připomenutí mezinárodního dne sportu, který připadá na 6.4. a my se zapojili programem "Školka v pohybu" v tělocvičně v Klimentově v sobotu 6.4. od 9.00hodin. S programem nám pomohlo sdružení při obci pro zdravý pohyb našich dětí. V odkazu se můžete podívat, jak jsme si to užili.

certifikát kvality pohyb


Komise přes letní prázdniny vyhodnotila tento projekt jako úspěšný, nejvíce se jim líbila naše spolupráce s rodiči a zapojení do projektu. Získali jsme certifikát kvality. 

školní rok 2017/2018

Nový projekt eTwinning - Malá věda (STEM Club)

QL2018_děti

 Small Scientists "STEM Club" 

Veškeré aktivity spojené s projektem fotíme a natáčíme na videa, prezentace z aktivit jsou nasdílené na Youtube naši mateřské školy, kde si je můžete také prohlédnout. Stačí zadat na kanálu Youtube "msvelkahledsebe". Pokud by někdo z rodičů měl nějaký zajímavý nápad k našim aktivitám, rádi přivítáme všechny podněty. Spolupráce s rodiči je jedním z hodnotících kritétií k získání ceny za projekt.
Zaměřením projektu jsou STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Použijeme model 5E jako metodu výuky. Budeme podporovat inženýrství v kreativitě pomocí experimentů, her, nástrojů web 2.0. V rámci malé vědy budeme vyrábět 4 různé produkty v podoblasti STEM, zkoumat, objevovat, experimentovat, zkoušet a přemýšlet, proč věci kolem nás fungují a jak. Vyzkoušíme si i základy programování.
 Do projektu jsou už zapojené mateřské školy z Bosny a Hercegoviny, Turecka, Řecka, Portugalska, Španělska, Itálie, Malty, Chorvatska, Polska, Litvy, Rumunska a zatím jediná školka z Čech, ta naše. Tak nám držte palce, ať se nám vše podaří.

Naše aktivity

Programování s robotickou včelkouS dětmi z druhé třídy jsme se představili našim partnerům ve video pozdravu česky a anglicky. Vyfotili jsme se u důležitých míst v naší obci a poslali ostatním naši prezentaci školky, obce a okolí, kde žijeme. Děti se seznamují s vlajkami partnerů, kde leží jejich země v Evropě, jakým jazykem se u nich mluví. Snaží se pomocí zábavných aplikací přiřazovat vlajky k mapkám zemí a názvům. Můžete si třeba sami vyzkoušet, jestli se vám to povede :-) kliknutím na odkaz: vlajky partnerů .

V lednových aktivitách jsme se zaměřili na technologie - co je počítač, k čemu nám slouží, co je programování a zkusili si pomocí hry první kroky k programovacím jazykům. S dětmi jsme si vyzkoušeli sestavování obrázků podle posloupnosti, krokování podle pokynů a šipek, prohlédli si práci robotů v automatizovaných provozech a sami si na roboty zahráli. S partnery jsme si vyměňovali odkazy na různé online hry s doplňovačkami a zábavnou aplikaci pro pochopení základů programování (děti hledaly jak seřadit šipky pro ptáčka z hry Andry Birds a sestavovaly programovací "bloky"). Bonusem pak byl nákup robotické včely BEE BOT, na které si děti samy programují pomocí šipek program pro včelku, tak aby po spuštění dojela na požadované místo.
Už jsme zvládli i video konferenci s dětmi z  Polska, Turecka a Malty.

V únoru jsme se zaměřili na stavby mostů, prohlédli jsme si zajímavé mosty ve světě, naši kulturní památku "Karlův most" i animační video, jak se stavěl. Zkusili si nějaké mosty nakreslit a pak už jsme se pustili do staveb. Děti se samy snažily přijít na způsob postavit most, tak aby vydržel a nerozpadl se při zátěži. Stavby jsme realizovali z různých druhů stavebnic a materiálů. Jako bonus si pak děti vytvořily "Tower Bridge" a "Big Ben" z 3D puzzle.

Březen pak byl věnovaný elektroinženýrství. Naše první aktivity se zaměřily na pokusy se vzduchem a odporem vzduchu, tak aby děti pochopily principy větrných elektráren. Pěknou aktivitou do našeho projektu bylo, že jsme využili jarních dílniček a zapojili i rodiče do výroby papírového větrníku. Následovalo zkoumání i pomocí videí o funkcích větrných a vodních elektráren, funkce přehrady. Kreslení přehrady nebo větrníků bylo jen na závěr našich březnových pokusů. Také jsme se nechali inspirovat ostatními partnery z projektu a tak jsme si vyrobili model větrného a vodního mlýnu. Všechny děti si musely samy zkusit roztočit lopatky foukáním nebo litím vody. :-)

Následoval duben a naše poslední pokusy a experimenty tentokrát zaměřené na hydrauliku. Povedlo se nám s dětmi jet na výlet do Plzeňské Techmanie, kde jsou různé expozice z vědy a techniky. Navštívili jsme vodní svět, kde si děti mohly zkusit různé mlýnky, vodní výtahy, funkci zdymadla, přehrady, vodní vír, koloběh vody v přírodě a pod. Jedním z exponátů na vyzkoušení je i hydraulický bagr, kde si děti samy ovládají hydraulické rameno bagru. Druhý den jsme pomocí injekčních stříkaček zkoušeli podtlak a přetlak, jak se píst stříkačky sám vysunuje a zasunuje jen pomocí neviditelného působení vzduchu.

pokusy se stříkačkami-podtlak, přetlak

Poslední dubnový týden jsme si partnery domluvili STEM week, týden pokusů. Dětem jsem nachystala "mystery box", kde každý den měli schovanou nějakou aktivitu k pokusům. hráli jsme si ještě s hydraulickým zvedákem a bagrem, dělali bublinkové hady,
rozhýbali autíčko ze stavebnice pomocí pohonu vzduchem z balonku a vyráběli si papírové vlaštovky, které pak děti házeli na zahradě.

kulturní dědictví

Další projekt eTwinning "Culture Heritage"- Kulturní dědictví

ve kterém se s našimi dětmi z druhé třídy zaměříme na tradice, řemesla, přenositelnost pro další generace. V březnu se zaměříme na tradiční jídla a nápoje v různých zemích Evropy. Protože naše tradiční svíčková by byla na přípravu složitá, vymysleli jsme pro naše projektové partnery recept na bramboráky. Náš recept zkusí děti z Moldavie a my jsme dostali za úkol uvařit recept z jižní Itálie na "Orecchiette z rajčatovou omáčkou a parmezánem". Orecchiette jsou podle překladu těstoviny ve tvaru "malé ouško". S dětmi jsme si vyrobili z nudlového těsta "ouška", připravili suroviny a uvařili rajčatovou omáčku a druhý den těstoviny uvařili a jídlo pak všichni ochutnali. Byla to pro děti krásná práce a moc je to bavilo a hlavně chutnalo.

Další aktivitou v tomto projektu bylo seznámit partnery s našim tradičním oblečením a tancem. Bohužel se nám nepodařilo zapůjčit kroje a ani se naučit základní kroky pro polku, přece jen je trochu složitější na naučení. Ale ne že bychom to nezkusili, poskakovali jsme při rozcvičkách i při pobytech venku. Zkoušeli poskočný krok vřed i stranou. Dětem jsem alespoň vytiskla fotografie našich národních krojů a děti je pak kreslily. A na polku jsme si vypůjčili video z vystoupení dětského tanečního kroužku z Mariánských Lázní. V květnu jsme kreslily téma kulturního dědictví i pro naše partnery z Turecka do druhého projektu Small scientists STEM Club. Obrázky našich tradičních staveb jsme i s dalšími poslali poštou dětem do Turecka.

školní rok 2016/2017

eTwinning 
projekt "Music, Kids and Play"

evropská cena 2017

  Evropskou cenu (která je nejvyšším oceněním projektu) jsme nezískali. Ale neházíme "flintu do žita" a přihlásili jsme náš projekt k posouzení odborné komisi pro "Evropskou jazykovou cenu Label", kam se přihlašují projekty zaměřené na zvyšování jazykových kompetencí u dětí.
Na poslední Národní cenu čekala už jen polská kolegyně Alina Wujcik a i ona ji koncem března v Polsku získala. Máme tak 5 Národních cen u pěti partnerských zemí.

pozvanka

K získání Národní ceny se váže i finanční odměna ve výši 30 000,-Kč, které jsou určeny pro aktivity spojené s eTwinningem, napadlo nás tedy uspořádat pro naše děti, rodiče a přátele naší školy 3.2.2017 "Projektový den eTwinning". Program jsme uspořádali v divadelním sálu školy Jih, protože jsme předpokládali velkou účast a do naší školičky bychom se nevešli. Bohužel vypukla chřipková epidemie a hodně našich dětí muselo zůstat doma. Speciálním hostem, který k nám dorazil na akci byla paní učitelka Alina Wujcik z Polska, jedna z partnerů našeho projektu. V úvodu programu jsme všem ukázali naši videoprezentaci projektu, paní Wujcik pronesla také pár slov k rodičům a dětem, pak jsme na podium pozvali děti z projektu, které nám zazpívali několik písniček v různých jazycích.
Následovalo slavnostní předání certifikátů kvality a každý si odnesl i drobné dárky od eTwinningu a krabici Lega.
Pak už nic nebránilo zabávnému programu agentury "Fastagency" "Eskymácká show", kdy se děti zapojily do soutěží a pohybu a na závěr show pak ve speciálním stanu zhlédly animovanou pohádku o tučňácích. Všechny fotografie a videa (ještě postupně nějaká doplním) najdete na odkazu:  projektový den 3.2.2017

narodni cena eTwinngingEcertifikát

Náš projekt získal další, v pořadí už 4.národní cenu, tentokrát ve Slovinsku.
Kopíruji z mého e-mailu:  Vážený/vážená Barbora Milfaitová,

Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „Music,Kids and Play“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. 

Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.

S pozdravem,
eTwinning Team
 

projekt "Music, Kids and Play"

 

 

Náš příspěvek do "Festivalu" měl úspěch, diplomy už přišly poštou. Napadlo nás nechat vyrobit diplomy i pro ostatní děti, protože nakonec v projektu zpívaly všechny. Diplomy předáme na "Rozloučení s předškoláky".

Projekt se blíží ke konci, vzájemně si na TwinSpace sdílíme kvízy, puzzle z našich obrázků, používáme různé programy na vytváření zajímavých úkolů s návazností k našim písničkám.
29.4. jsme zkusili přes Skype videokonferenci všech partnerů.

Holka modrooká

 

 

Polská paní učitelka Alina vymyslela pro děti "Festival slovanských písní". Děti jednotlivě nazpívají písničky na záznam a ten pak nasdílíme na stránkách projektu v TwinSpace. každý účastník pak dostane diplom.

15.4. jsme se pokusili spojit s našimi kamarády přes Skype. Trochu nás zlobilo připojení, ale aspoň chvilka se nám povedla, pak už jsme utíkali za sluníčkem ven.
Chtěla bych poděkovat za úžasnou spolupráci rodičů Davídka, kteří se zapojili do našeho projektu a nazpívali společně s Davídkem anglicko-česky zpívaný pozdrav "We say hallo".
Inspirovali jsme děti ze Slovenska: Slovenské Velikonoce
Dostali jsme přáníčka od ostatních k Velikonocům, my už přáníčka nebudeme posílat, přišla by pozdě, tak jsme poslali pozdravy přes nástěnku v Padlet.com:
velikonoční nástěnka
 Všechny písničky už umíme :-), tak se na ně také můžete podívat: písničky k projektu  
Všichni z projektu vytvořili nástěnku v Padlet.com, aby nám představili svou školku. Naše nástěnka: nástěnka - klikni zde
5.2. jsme nasdíleli na TwinSpace naše obrázky k písničkám, které jsme kreslili na tabletech, v kreslícím programu na notebooku nám to nejde a tabule nám zatím chybí :-(.
Písničky nám poštou postupně přišly, tak se je můžeme naučit, také už jsou vánoce za dveřmi, tak musíme poslat nějaké vánoční přání.
V pondělí 9.11.2015 jsme s dětmi z druhé třídy donesli obálky s písničkami a obrázky na poštu, abychom je odeslali našim kamarádům z projektu do Chorvatska, Polska, Slovinska a na Slovensko. Teď čekáme dopisy s písničkami od ostatních, abychom se jejich národní písničky mohli naučit. Pro naše kamarády jsme si připravili českou písničku "Holka modrooká"

Ve dnech 15. - 17.10. se paní učitelka Barbora Milfaitová zúčastnila kontaktního semináře v Dubrovníku. Jeho účelem bylo navázat nové kontakty ke spolupráci předškolních zařízení a prvního stupně základní školy na Evropské úrovni. S kolegyněmi z Chorvatska, Slovinska, Slovenska a Polska jsme domluvili projekt, ve kterém se budeme seznamovat s dalšími slovanskými jazyky naučením jednoduché písničky v daných jazycích. Své aktivity si budeme sdílet přes videa a sociální sítě, pošleme si noty poštou nebo budeme hrát na netradiční nástroje. Určitě to bude krásná a zajímavá spolupráce.

Obrázek Comix

Máme splněno! S předškolní třídou jsme se 10.2.2015 zapojili do projektu "Hrajeme si s eTwinningem". Hra 10.10.2015 skončila, zúčastnili jsme se všech deseti úkolů a všechny splnili. Součástí úkolů bylo třeba představení naší obce, školky, našeho týmu dětí, oslava 10.výročí eTwinningu v Evropě, jak děti chápou a ovládají bezpečnost na internetu, poslat pozdravy ostatním účastníkům hry, vymyslet pro ně úkol apod.

eTwinning již třetím rokem v naší školce:
S eTwinningem si hrajeme už od podzimu 2014.
V loňském roce jsme se účastnili projektu se Slovenskou školkou Šrobárova a MŠ Pampeliška z Jablonce nad Nisou "Od masopustu k Velikonocům"
videa použitá v projektu - klikni zde
nástěnka naší MŠ
pak i celoroční hry eTwinningu plněním deseti úkolů. Každý měsíc jsme splnili zadaný úkol a nahráli na TwinSpace.
odkaz na videa - klikni zde

O našich aktivitách v eTwinnigu jsme měli i článek v Chebském deníku.

 I nadále pokračujeme v mezinárodní  spolupráci se Slovenskem, Slovinskem, Polskem a Chorvatskem na projektu "Hudba, děti a hry". Naše děti velmi rády zpívají, tak jsme využili jejich radosti z hudebních aktivit a na kontaktním semináři v Dubrovníku paní učitelka Milfaitová domluvila tento projekt. Naučili jsme se 5 písní ve všech jazycích partnerů projektu. Při učení písniček a zpívání jsme používali všechny možnosti hry s doprovodnými nástroji (Orffovy nástroje, pianino, klávesy, boomwhackers - plastové perkusní tyče). Všechny písně jsme předvedli na naší jarní besídce. Povedlo se nám zapojit i rodiče Davídka, kdy se naučili a společně nazpívali anglicky a česky zpívaný pozdrav a ten nahráli v mp3. S několika dětmi jsme nahráli jednotlivě jejich zpěv mezinárodních písní a jejich aktivitu jsme nahráli na TwinSpace stránky projektu do sekce "Festival slovanských písní". Každé zúčastněné dítě v projektu dostane za účast diplom. S tímto projektem budeme brzy končit, abychom stihli poslat žádost o národní certifikát kvality a pokud budeme úspěšní, projekt dostane i Evropský  certifikát kvality. Naše spolupráce se nám všem moc líbila, myslím, že i našim dětem, byl to pro ně určitě netradiční zážitek. Kreslili jsme pro děti z ostatních zemí přáníčka, obrázky a posílali je poštou, zpívali jsme si přes videohovor přes Skype.

Videa z projektu - klikni zde

Ještě jsme se s dětmi zapojili do krátkého projektu "Evropský den", ve kterém krátkou videoprezentací ukážeme, jak můžeme oslavit náš Evropský den.

10.2.2015 jsme se va eTwinningu zapojili do celoroční hry k 10.výročí. Každý měsíc budeme plnit jeden úkol, za který dosteneme po splnění elektronický odznak.

5.2.2015 nám z Národně podpůrného střediska schválili nový eTwinningový projekt "Od masopustu k Velikonocům", kdy budeme komunikovat přes počítač se školkami ze Slovenska a z Jablonce nad Nisou a vyměňovat si nápady, tvoření, básničky, písničky a ostatní aktivity týkající se tématu projektu.

16.12.2014 jsme se s dětmi z 2.třídy , v rámci eTwinningového projektu ( Evropská komunita škol ), spojily přes videohovor s mateřskou školou "Pampeliška" z Jablonce nad Nisou, kde jsme se pozdravily s novými kamarády a společně si zazpívaly "Půjdem spolu do Betléma". Chceme pomocí takových aktivit přiblížit ICT techniku a že i tablety a počítače nejsou jen na hraní her, ale mohou nám sloužit i ke vzdělávání, hledání nových informací a komunikaci. Příště bychom mohli zkusit komunikaci třeba se slovenskou školkou.