Spolupráce s rodiči

Cílem naší mateřské školy je dobrá, otevřená, respektující, podnětná spolupráce.

Spolupráce funguje na základě partnerství.


Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
   Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ. Jsou pravidelně informováni (informační tabule, webové stránky, osobní kontakt s pedagogem) o všem, co se v MŠ děje.


   Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálním pokroku v rozvoji i učení.

Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.
   Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachování diskrétnosti při svěření soukromých záležitostí.

Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.
   Cílem je podporovat rodinnou výchovu, pomáhat rodičům v péči o dítě, nabízet rodičům poradenský servis.


   Každá spolupráce s rodiči je vítána.