stravování dětí

Stravné je splatné, společně s úplatou za vzdělávání (400 Kč), do 15. dne v měsíci a hradí se převodem na účet nebo složenkou.


Číslo účtu MŠ: 181 680 534 / 0300

Děti do 6 let:        přesnídávka         11,- Kč
                                   
                                    oběd                 24,- Kč

                                    svačina             10,- Kč
                                    ________________

                                    Celkem             45,- Kč
 

Děti do 7 let:        přesnídávka           11,- Kč

                                    oběd                   27,- Kč

                                    svačina               10,- Kč
                                    _________________

                                    celkem               48,- Kč