stravování dětí

Stravné je splatné, společně s úplatou za vzdělávání (400 Kč), do 15. dne v měsíci a hradí se převodem na účet nebo složenkou.


Číslo účtu MŠ: 181 680 534 / 0300

Děti do 6 let:        přesnídávka         9,- Kč
                                   
                                    oběd                18,- Kč

                                    svačina             8,- Kč
                                    ________________

                                    Celkem          35,- Kč

Děti do 7 let:        přesnídávka           9,- Kč

                                    oběd                  20,- Kč

                                    svačina              8,- Kč
                                    _________________

                                    celkem              37,- Kč