stravování dětí

Stravné je splatné, společně s úplatou za vzdělávání (400 Kč), do 15. dne v měsíci a hradí se převodem na účet nebo složenkou.


Číslo účtu MŠ: 181 680 534 / 0300

Děti do 6 let:        přesnídávka        8,- Kč
                                   
                                    oběd                  17,- Kč

                                    svačina                8,- Kč
                                    ________________

                                    Celkem          33,- Kč
 

Děti do 7 let:        přesnídávka          8,- Kč

                                    oběd                    19,- Kč

                                    svačina                  8,- Kč
                                    _________________

                                    celkem            35,- Kč